18 Ianuarie, 2020

Legislaţie: Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii privind performanţa energetică a clădirilor

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 20.05.2013 (M.Of. 283/2013).În vigoare de la 19.07.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I. -Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:” Art. 1. -(1) Scopul prezentei legi este promovarea măsurilor pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerinţelor de performanţă energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.(2) Creşterea performanţei energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie şi prin reabilitarea termică a clădirilor existente, ...

continuare →

Certificatul de performanţă energetică devine obligatoriu pentru vinderea sau închirierea locuinţelor!

La sfârşitul zilei de ieri a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ prin care se stabileşte că proprietarii care vor să vândă sau să închierieze o locuinţă vor fi obligaţi să prezinte şi ulterior să transmită certificatul de performanţă energetică. Această măsura se va aplica începând cu 18 iulie 2013, data intrării în vigoare a legii.* Ce este certificatul de performanţă energetică?Legea nr. 159/2013 publicată ieri în Monitorul Oficial nr. 283/2013 vine cu modificări şi completări asupra Legii nr. 372/2013 privind performanţa energetică a clădirilor. Printre prevederile actului normativ se disting şi aspectele referitoare la certificatul de performanţă energetică a clădirii.certificat de performanță energetică a clădirii — document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri și care, după ...

continuare →

UPDATE: A fost publicată Ordonanţa privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 749 din 7 noiembrie 2012. Actul normativ a fost aprobat în şedinţa de Guvern susţinută în data de 30 octombrie 2012 şi prevede adăugarea unui nou articol, după articolul 13, care să includă următoarea structură a schemei de finanţare, cu referire atât la lucrările de intervenţie, cât şi la realizarea auditului energetic şi a expertizei tehnice: - 60% din finanţare este asigurată din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat; - 40% reprezintă contribuţia însumată a consiliilor locale şi a asociaţiilor de proprietarilor, astfel: contribuţia proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio – economice, în limita a maxim 30% din valoarea activităţilor/ lucrărilor, care ...

continuare →