18 Ianuarie, 2020

Contribuţiile sociale obligatorii – modificări de la 1 septembrie

Cuprinse în Titlul IX2 din Codul fiscal, dispoziţiile în materia enunţată au suferit modificări prin efectul Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 621 din 29 august a.c. Modificările pe care le puteţi citi mai jos se aplică de la 1 septembrie, în condiţiile în care alte dispoziţii de modificare a Codului fiscal, prin O.G. nr. 15/2012, au date diferite de intrare în vigoare. Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale Semnalăm modificările aduse în ce priveşte categoriile de instituţii publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului. Astfel, în forma în vigoare de la 1 septembrie, modificările se referă la: - Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii, pentru pensionarii cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, precum şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ...

continuare →

Baza de calcul pentru contribuţii sociale datorate de diferite persoane

Baza de calcul pentru contribuţiile sociale datorate de şomeri Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă indemnizaţia de şomaj, cu excepţia situaţiilor în care potrivit dispoziţiilor legale se prevede altfel. Baza lunară de calcul pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o constituie totalitatea drepturilor reprezentând indemnizaţii de şomaj. Pentru aceste indemnizaţii se aplică în mod corespunzător plafoanele  prevăzute la art. 296^3 . Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi se datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectivă reprezentând indemnizaţia de şomaj. Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de ...

continuare →

Pensionarii vor putea cumpăra alimente la cel mai mic preţ posibil

Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru punerea în aplicare a Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Coşul de solidaritate”. Cui se adresează acest program ? Beneficiarii programului sunt pensionari ale căror pensii sunt mai mici decât câştigul salarial mediu net pe economie. Aceştia vor putea achiziţiona la cel mai mic preţ posibil zahăr, mălai, orez, precum şi alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite de consiliile judeţene sau de consiliile locale ale sectoarelor Bucureştiului. Cantităţile maxime de produse care pot să fie achiziţionate de fiecare pensionar se vor stabili prin ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi ministrului Sănătăţii. Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor Bucureştiului şi consiliile locale vor înfiinţa societăţi comerciale sau, dacă este cazul, vor extinde obiectul de activitate al celor existente. În acelaşi timp, societăţile comerciale vor achiziţiona, prin licitaţie publică, transparent, alimentele destinate comercializării către pensionari. Spaţiile pentru depozitarea alimentelor vor fi ...

continuare →