18 Ianuarie, 2020

STUDIU DE CAZ: Cumulul de venit şi pensie anticipată

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că membrii întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale sunt asiguraţi obligatoriu, prin efectul legii dacă realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Iată însă o situaţie particulară legată de pensionarea anticipată. Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată, cu prilejul soluţionării unei contestaţii la executare şi a unei cereri de suspendare a executării silite privind sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale, formulate de A.L.U. împotriva Casei Judeţene de Pensii Bihor şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia ...

continuare →