10 Decembrie, 2019

Ce trebuie să ştii despre pensiile obligatorii administrate privat (Pilonul II)?

Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat modificată şi completată de Legea nr. 23/2007.* Pentru cine sunt obligatorii aceste pensii?Sunt obligatorii pentru: persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi contribuie la sistemul public de pensii.Sursa foto: Lege5.roSunt facultative pentru: persoanele în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii.* ProceduriLa semnarea actului de aderare, participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce priveşte: drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 ...

continuare →

Deductibilitatea provizioanelor tehnice în pensii private

Întrebare: Bună ziua. Valoarea provizioanelor tehnice constituite în sistemul de pensii private beneficiază de facilităţi fiscale? Mulţumesc!  (L. Ion, Bucureşti) Răspuns: Constituirea provizioanelor tehnice se realizează în baza art.138 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, respectiv art.115 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor Normei nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic. Tratamentul fiscal aplicat provizioanelor tehnice în sistemul pensiilor private este prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal. Astfel, conform dispoziţiilor 22 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. Punctul 532 din Normele metodologice ale Codului fiscal, stipulează: ...

continuare →

A fost aprobată Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

În Monitorul Oficial 8 din 5 ianuarie 2012  a fost publicată Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Vă prezentăm în cele ce urmează câteva prevederi importante ale actului normativ. În primul rând, în cuprinsul actului normativ, se precizează că Norma nr.11/2011 este aplicabilă administratorilor de fonduri de pensii private şi administratorilor de fonduri de pensii facultative, precum şi fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private. Ce stabileşte prezenta normă ? Actul normativ stabileşte tipurile de investiţii şi limitele investiţionale ale activelor fondurilor de pensii private, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii private şi regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private. De asemenea, norma mai prevede şi reguli de calcul al valorii ...

continuare →

Impozitarea prestaţiilor în caz de invaliditate, în sistemul de pensii private, pilon II

De la data pensionării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, definite potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, participantul poate obţine o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani. Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. (baza legală: art. 37 din Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare). În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire; b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, ...

continuare →