22 Octombrie, 2019

Modificările la Legea pensiilor au intrat în vigoare!

Odată cu începutul acestei luni au intrat în vigoare (ieri, 1 aprilie 2013) şi prevederile din cadrul Legii nr. 37/2013, care aduce modificări asupra Legii sistemului unitar de pensii nr. 263/2010, în ceea ce priveşte acordarea pensiei de invaliditate, stagiul de cotizare şi stagiul potenţial.Astfel, potrivit actului normativ, este abrogat punctul care defineşte stagiul de cotizare necesar, locul acestuia în reglementări fiind luat de stagiul de cotizare.Stagiu de cotizareart.3, alin.(1). pct. p)Stagiu de cotizare necesarart.3, alin.(1). pct. s)ABROGAT de la 1 aprilie 2013perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;perioada de timp prevăzută de prezenta lege, în funcţie de vârstă, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru obţinerea unei pensii de ...

continuare →

Calcularea obligaţiilor bugetare din venitul din pensie (II)

Într-un material anterior am debutat în demersul nostru de a prezenta aspectele referitoare la calculul contribuţiei de sănătate şi a impozitului, din veniturile din pensii, atrăgând atenţia asupra unei serii de elemente ce necesitau clarificări pentru o mai bună înţelegere a subiectului. În articolul de faţă vom continua cu specificarea principalelor prevederi legale în baza cărora se calculează obligaţiilor bugetare din venitul din pensie. Principalele prevederi legale în baza cărora se calculează obligaţiilor bugetare din venitul din pensie 2.1. Principalele prevederi legale în baza cărora se calculează contribuţia de sănătate din venitul din pensie. 2.1.1. „Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”: „Art. 257 […](22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. ...

continuare →

Calculul contribuţiei de sănătate şi a impozitului, din veniturile din pensii (I)

Milioane de pensionarii se confruntă cu serioase probleme privind metodologia practică şi legală de calcul a contribuţiei de sănătate şi a impozitului din venitul din pensie. Pentru veniturile din pensii, problemele care trebuie clarificate sunt următoarele: (1) care este plafonul sub care venitul din pensie nu poate scădea, după calculul contribuţiei de sănătate?, (2) care este plafonul sub care venitul din pensie nu poate scădea, după calculul impozitului pe venit? şi (3) care este metodologia practică şi legală de calcul a contribuţiei de sănătate şi a impozitului din venitul din pensie? 1. Probleme care necesită a fi clarificate Milioane de pensionarii se confruntă cu serioase probleme privind metodologia practică şi legală de calcul (1) a contribuţiei de sănătate şi (2) a impozitului, din venitul din pensie. Pentru veniturile din pensii, problemele care trebuie clarificate sunt următoarele: 1. Care este plafonul sub care venitul din pensie nu poate scădea, după calculul ...

continuare →

Acordarea pensiei prin procură specială

Potrivit art. 103 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 (publicată în Monitorul oficial nr. 852/2010, cu modificările şi completările ulterioare), pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială. Semnalăm, în acest sens, un recent Ordin emis de preşedintele Casei Naţionale de Pensii cu privire la procura specială utilizată în sistemul public de pensii. Ordinul nr. 214/2012 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 401 din 15 iunie a.c. ● Înainte de ne referi la acest ordin, să amintim că Norma de aplicare a legii (aprobată prin H.G. nr. 257/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 214/2011) prevede că procura specială la care se face referire la art. 103 alin. (1) din lege se emite potrivit reglementărilor legale în materie. Procura specială care ...

continuare →

Cumulul pensiei cu venitul salarial din bugetul de stat: o interdicţie discriminatorie?

Apariţia Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, lege care interzicea cumulul, a declanşat – la vremea respectivă – o sesizare de control prelegislativ, din partea unui grup de parlamentari, precum şi mai multe critici de neconstituţionalitate, toate fiind respinse de Curtea Constituţională. Mai jos puteţi afla cum s-a pronunţat, recent, C.E.D.O., la o sesizare în temeiul acestei legi. ● În discuţie au fost articolele 17 şi următoarele din capitolul din lege intitulat “Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare”. Astfel, art.17 – în formularea din ianuarie 2011, care ne interesează pentru acest material – prevedea: “(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, ...

continuare →

Metodologie de calcul pentru revizuirea unor categorii de pensii

Prin Ordonanţa de urgenţă nr.59/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.457 din 30 iunie a.c., a fost aprobată metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Actul normativ se referă la: - pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea; - pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular; - pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari; - pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor; - pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă; - pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi. După cum se precizează în expunerea de motive, în temeiul Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, s-a dispus recalcularea tuturor pensiilor speciale prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizându-se algoritmul de calcul ...

continuare →

Se revizuiesc pensii!

Un comunicat din partea Ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale informează că instituţia a iniţiat  revizuirea pensiilor recalculate în temeiul Legii nr. 119/2010, art. 1 lit.c)-h) şi respectând principiul egalităţii şi contributivitătii. Comunicatul MMFPS, din 29 iunie, precizează că printr-o Ordonanţă de urgenţă aprobată la şedinţa de Guvern din aceeaşi dată, urmează sa fie revizuite dosarele personalului auxiliar din justiţie, personalului diplomatic şi consular, funcţionarilor publici parlamentari, deputaţilor şi senatorilor, personalului aeronautic civil navigant, personalului de la Curtea de Conturi. În total, sunt 5522 de dosare care vor fi revizuite. Reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii, prin Casele Teritoriale de Pensii, vor revizui dosarele din oficiu în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Pensiile pot fi  revizuite şi la cererea beneficiarilor. Condiţia este ca aceştia să depună în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, ...

continuare →