21 Ianuarie, 2020

Modificările la Legea pensiilor au intrat în vigoare!

Odată cu începutul acestei luni au intrat în vigoare (ieri, 1 aprilie 2013) şi prevederile din cadrul Legii nr. 37/2013, care aduce modificări asupra Legii sistemului unitar de pensii nr. 263/2010, în ceea ce priveşte acordarea pensiei de invaliditate, stagiul de cotizare şi stagiul potenţial.Astfel, potrivit actului normativ, este abrogat punctul care defineşte stagiul de cotizare necesar, locul acestuia în reglementări fiind luat de stagiul de cotizare.Stagiu de cotizareart.3, alin.(1). pct. p)Stagiu de cotizare necesarart.3, alin.(1). pct. s)ABROGAT de la 1 aprilie 2013perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;perioada de timp prevăzută de prezenta lege, în funcţie de vârstă, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru obţinerea unei pensii de ...

continuare →

Calcularea obligaţiilor bugetare din venitul din pensie (II)

Într-un material anterior am debutat în demersul nostru de a prezenta aspectele referitoare la calculul contribuţiei de sănătate şi a impozitului, din veniturile din pensii, atrăgând atenţia asupra unei serii de elemente ce necesitau clarificări pentru o mai bună înţelegere a subiectului. În articolul de faţă vom continua cu specificarea principalelor prevederi legale în baza cărora se calculează obligaţiilor bugetare din venitul din pensie. Principalele prevederi legale în baza cărora se calculează obligaţiilor bugetare din venitul din pensie 2.1. Principalele prevederi legale în baza cărora se calculează contribuţia de sănătate din venitul din pensie. 2.1.1. „Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”: „Art. 257 […](22) Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. ...

continuare →

Calculul contribuţiei de sănătate şi a impozitului, din veniturile din pensii (I)

Milioane de pensionarii se confruntă cu serioase probleme privind metodologia practică şi legală de calcul a contribuţiei de sănătate şi a impozitului din venitul din pensie. Pentru veniturile din pensii, problemele care trebuie clarificate sunt următoarele: (1) care este plafonul sub care venitul din pensie nu poate scădea, după calculul contribuţiei de sănătate?, (2) care este plafonul sub care venitul din pensie nu poate scădea, după calculul impozitului pe venit? şi (3) care este metodologia practică şi legală de calcul a contribuţiei de sănătate şi a impozitului din venitul din pensie? 1. Probleme care necesită a fi clarificate Milioane de pensionarii se confruntă cu serioase probleme privind metodologia practică şi legală de calcul (1) a contribuţiei de sănătate şi (2) a impozitului, din venitul din pensie. Pentru veniturile din pensii, problemele care trebuie clarificate sunt următoarele: 1. Care este plafonul sub care venitul din pensie nu poate scădea, după calculul ...

continuare →