22 Septembrie, 2019

Guvernul a promis reducerea sau anularea penalităţilor de întârziere pentru obligaţii fiscale datorate la 31 august 2011. CNAS dă explicaţii!

Președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a aprobat, recent, Ordinul nr. 894/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Ordinul preşedintelului CNAS a fost publicat în Monitorul oficial nr. 787 din 7 noiembrie a.c. Reglementarea se aplică pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate şi care sunt datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF. Pentru obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor de plată principale restante la data de 31 august 2011 se acordă următoarele facilităţi: ● anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii de plată principale, dacă obligaţiile de plată principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare ...

continuare →

Anularea / reducerea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/06.10.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.604 prin care au fost aduse precizări suplimentare referitoare la aplicarea art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale care au drept scop încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante. ...

continuare →

Facilităţi fiscale pentru firmele cu datorii restante către stat

În Monitorul oficial nr. 707 din 6 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul MFP nr. 2604 prin care se dispune acordarea de facilităţi privind plata obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Facilităţile fiscale prevăzute de reglementarea semnalată se înscriu în două paliere. O primă categorie se referă la anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011. Nu se includ aici obligaţiile prevăzute în cea de a doua categorie şi care se referă la reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse ...

continuare →

Interzicerea unei contrafaceri pronunţată de o instanţă naţională sesizată în calitate de instanţă compententă în domeniul mărcilor comunitare se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii

“O măsură coercitivă – precum plata unor penalităţi cu titlu cominatoriu – care urmăreşte garantarea acestei interdicţii produce, în principiu, efecte pe acelaşi teritoriu. Regulamentul privind marca comunitară stabileşte un sistem comunitar al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi mărci comunitare care să se bucure de o protecţie uniformă şi care să producă efecte pe întregul teritoriu al Uniunii.” Astfel a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-235/09 DHL Express France SAS/Chronopost SA. În susţinerea hotărârii pronunţate, CJUE arată că pentru a asigura această protecţie, regulamentul prevede că statele membre desemnează pe teritoriul lor „instanţe competente în domeniul mărcilor comunitare” care au competenţă în materia acţiunilor în contrafacere şi, în cazul în care dreptul intern o permite, în materia acţiunilor privind posibila contrafacere a unei mărci comunitare. Atunci când o instanţă competentă în domeniul mărcilor comunitare constată o contrafacere sau riscul contrafacerii unei mărci comunitare, ...

continuare →