22 Septembrie, 2019

Codul de procedură fiscală se modifică! Penalităţile de întarziere se vor calcula procentual

Un recent proiect de act normativ aduce modificări asupra Codului de procedură fiscală, în ceea ce priveşte penalităţile de întarziere, pentru neplata  la timp a datoriilor la stat. În acest sens, se propune înlocuirea penalităţii fixe de 5% sau 15% cu o penalitate de 0,02% pe zi de întârziere (7,3% pe an). Revizuirea modalităţii de percepere a penalităţilor de întârziere este astfel propusă încât să încurajeze conformarea voluntară în cea ce priveşte plata obligaţiilor fiscale.* Diferenţa între dobanzi şi penalităţi de întârzierePrin proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, se face o distincţie clară între dobânzi şi penalităţi de întârziere: penalităţile de întârziere vor avea caracter sancţionatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.dobânzile vor avea caracter recuperatoriu şi se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, ...

continuare →

Despre amenzi civile şi penalităţi

Atragem atenţia asupra acestui subiect astfel cum este tratat în noul Cod de procedură civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010 şi care încă nu a intrat în vigoare. Interesul pentru tema propusă derivă din faptul că, recent, a fost aprobată Legea nr.  76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului, lege care modifică articole din actul normativ – inclusiv referitor la subiectul enunţat – , precum şi o serie de acte normative în legătură cu Codul. Reamintim că atât Codul de procedură civilă aprobat prin Legea nr.134/2010, cât şi dispoziţiile din Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare intră în vigoare la 1 septembrie a.c. (conform dispoziţiilor conţinute în art. 81 din dispoziţiile finale ale Legii nr. 76/2012). Ne referim, aşadar, la Capitolul IV – “Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a obligaţiilor de a nu face” din Titlul III al Cărţii a V-a din Cod care tratează ...

continuare →