22 Septembrie, 2019

Ce penalităţi riscă în 2016 cei care nu declară sau declară incorect obligaţiile fiscale?

Prin ordin al preşedintelului ANAF a fost aprobată Procedura privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare. În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu a declarat sau a declarat incorect obligaţiile fiscale principale, acestea se stabilesc de organul de inspecţie ...

continuare →