26 Septembrie, 2017

Reglementări noi, de natură penală, privind activitatea gestionarilor

Recenta lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, va aduce modificări şi completări  la o serie de acte normative care cuprind dispoziţii penale, inclusiv în domeniul pe care am ales sa îl prezentăm în cele ce urmează. Legea nr. 187/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012, urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2014, la aceeaşi dată cu noul Cod penal. Actul normativ care urmează să fie modificat şi completat, în materia la care ne referim îl constituie Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în Buletinul Oficial nr. 132/1969, cu modificările ulterioare. Urmează, astfel, să fie redefinit termenul de gestionar, ca fiind angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea ...

continuare →