19 Noiembrie, 2019

Telefonul Pacientului: Ce nereguli au fost semnalate în sistemul de sănătate?

Proiectul „Telefonul pacientului” a înregistrat, în primul an de la lansare, peste o mie de apeluri de la pacienți din toată țara. Prin intermediul apelurilor, aceștia au solicitat diverse informații sau au semnalat problemele întâmpinate în sistemul sanitar.   Problemele semnalate de către pacienți și informațiile solicitate se referă la aspecte punctuale ori generale privind medicina de familie, spitale, policlinici, farmacii, nerespectarea drepturilor pacienților, abuzuri din partea medicilor de familie și ale celor din spitale, ale farmaciștilor și ale medicilor din cabinetele medicale private.De asemenea, au fost semnalate nereguli în privința asigurărilor de sănătate, precum și chestiuni legate de decontarea tratamentelor de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, atât în țară cât și în străinătate, a protecției sociale, înscrierii, revizuirii și contestații ale dosarelor pentru obținerea încadrării în grad de handicap.Alte zone de interes semnalate de către apelanți au fost cele privind ajutoarele sociale și pensiile pe caz de boală, ...

continuare →

ULTIMĂ ORĂ: Pacienţii cu venituri sub 700 de lei vor primi reţete doar pe baza adeverinţelor de la Fisc!

Medicii de familie nu vor mai elibera reţete compensate cu 90% -din lista B- pacienţilor cu venituri sub 700 de lei care nu prezintă adeverinţele doveditoare eliberate de ANAF. Măsura a fost anunţată în această dimineaţa, în cadrul unei conferinţe de presă, şi ar urma să se aplice din 15 ianuarie 2014.Această decizie a fost luată în urma controalelor efectuate de organele specializate care au depistat recent că unii pensionari beneficiau de medicamente compensate, deși veniturile lor depășeau plafonul stabilit prin lege, situaţii în care medicii de familie sunt trași la răspundere.“Pentru pacienții cu venituri între 0-700 lei nu vom mai elibera rețete compensate cu 90% pentru medicamentele incluse la compensare cu 50% decât dacă vor duce adeverință fiscală de la ANAF. Nu dorim să fim organe fiscale și să punem pacienții pe drumuri, dar nici nu dorim să ni se impute sumele pentru aceste rețete, pentru că nu există ...

continuare →

ATENŢIE: Coplata se achită de astăzi! Cine plăteşte, cine este scutit?

Reglementările legislative referitoare la coplată întră în vigoare începând de astăzi, 1 aprilie 2013, astfel încât pacienţii vor trebuie să achite la externarea din unităţile spitaliceşti o sumă de bani a cărei valoare este cuprinsă între 5 şi 10 lei.Prevederile referitoare la coplată sunt prezentate în cadrul Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 166/2013.Contractul – cadru prevede că, pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei.Sursa foto: Lege5.roValoarea coplății este stabilită de fiecare unitate sanitară cu paturi pe bază de criterii proprii, cu avizul consiliului de administrație al unității sanitare respective.* Când se achită coplata?Potrivit art. 74 din Contractul-cadru, spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății pentru serviciile medicale acordate în regim ...

continuare →