18 Februarie, 2020

OUG 82/2017: Contribuţia la fondul de pensii privat, indemnizaţia pentru creşterea copilului şi alte modificări din 2018

Aceasta reglementează mai multe situații punctuale, cum ar fi procentul contribuției la fondurile de pensii administrate privat, plafonul minim și maxim al indemnizației pentru creșterea copilului... ...

continuare →

Agenda Guvernului: ce acte normative sunt dezbătute astăzi?

Conform unei informaţii de presă publicate pe pagina de internet a Guvernului, actele normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României de astăzi, 19 februarie 2013, ora 12.00, sunt următoarele: * PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ - Proiect de ordonanţă de urgenţă privind timbrul de mediu pentru autovehicule * PROIECTE DE HOTĂRÂRE - Proiect de hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete; - Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică; - Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Timişoara ’89 ca fiind de utilitate publică; - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental ”Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”; - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. ...

continuare →

Măsuri de disciplina economico-financiară

Anunţat anterior pe Legestart, proiectul de act normativ s-a materializat: Executivul a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 635 din 6 septembrie a.c., dată pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. Ordonanţa de urgenţă îşi propune să pună ordine în recuperarea creanţelor datorate statului, administrarea unitară – prin ANAF – a redevenţelor datorate, termenele de virare a dividendelor şi a altor vărsăminte de la firme, în general urmărindu-se reducerea presiunii asupra bugetului şi evitarea blocajelor financiare. Finanţarea comunităţilor locale – modificări la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale Stabilind regimul arieratelor, ca reprezentând plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei, actul normativ dă dreptul ordonatorilor de credite să facă noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor ...

continuare →