16 Decembrie, 2019

Scutire de penalităţi şi alte facilităţi fiscale pentru plata unor arierate legate de încasări din comercializarea de medicamente

O recentă ordonanţă a guvernului, dată pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aduce soluţii punctuale în mai multe domenii, dintre care semnalăm facilităţile enunţate în titlul acestui material. Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 611 din 24 august şi este în vigoare din 27 august a.c. Dispoziţiile, cuprinse în articolele 5-8 din ordonanţă, privesc reglementări referitoare la contribuţia trimestrială prevăzută de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. În atenţie este contribuţia datorată de distribuitorii de medicamente, potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, pe perioada în care aceste dispoziţii au fost în vigoare: de când acest articol a fost introdus în lege prin O.U.G. nr. 104/2009 (publicată în M.Of. nr. 669 din 7 octombrie 2009) şi până când a ...

continuare →

O nouă declaraţie pentru ANAF: formularul 011

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 3261/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (011) “Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 727 din 14 octombrie a.c. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, pentru deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, a fost introdusă obligaţia plăţii unei contribuţii trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Conform art. 5 alin. (1) din ordonanţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală administrează contribuţia trimestrială, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, în termen de 30 de zile de la data intrării în ...

continuare →