22 Ianuarie, 2018

Clarificări privind fondurile europene

Ministerul finanţelor publice continuă seria proiectelor de acte normative, propuse spre dezbatere publică, prin propunerea de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Ca urmare a introducerii, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării legislaţiei în domeniul neregulilor inclusiv pentru proiecte finanţate din alte instrumente de finanţare post-aderare, cum este facilitatea Schengen sau din Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, precum şi din alte programe finanţate de donatorii publici internaţionali, în cadrul cărora se pot identifica posibile nereguli, se impune – aşa cum se arată în Nota de fundamentare – descrierea modului de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor. Astfel, se consideră necesară clarificarea unor prevederi incluse în O.U.G. nr.66/2011, ca urmare a : - reglementării procedurilor de constatare ...

continuare →