23 Iulie, 2019

Deducerea TVA – modificări recente şi viitoare

Regimul deducerilor de TVA, cuprins în Capitolul X din Titlul VI din Codul fiscal – privind taxa pe valoare adăugată – a suferit deja unele modificări, de la 1 iulie a.c., prin O.U.G. nr. 24/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 384/2012), alte modificări urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2013 ca urmare a dispoziţiilor din O.G. nr. 15/2012 (Monitorul oficial nr. 621/2012). Limitările speciale ale dreptului de deducere au fost deja modificate prin O.U.G. nr. 24/2012, de la 1 iulie a.c. Astfel, pe cale de excepţie de la regula generală, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Restricţia nu priveşte vehiculele rutiere motorizate având ...

continuare →