21 Ianuarie, 2020

Preşedintele României a promulgat astăzi legea privind majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului

Preşedintele României, Traian Băsescu, a semnat astăzi, 8 octombrie 2012, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul preşedinţiei. Actul normativ vizează, în primul rând, stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copiilor la 85% din media veniturilor nete ale persoanei, începând de la data de 1 octombrie 2012. Deşi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a anunţat în data de 25 septembrie aprobarea amendamentele propuse în proiectul de act normativ, s-a produs o confuzie referitoare la instanţa care constituie forumul decizional pentru adoptarea legii. Astfel, Ministerul Muncii a considerat cameră decizională Camera Deputaţilor, în condiţiile în care procedura se finaliza odată cu obţinerea semnăturii de la Senat. Legea mai prevede eliminarea limitării la trei nașteri a situațiilor pentru care se acordă concediul și indemnizația de ...

continuare →

Indemnizaţia de creştere a copilului s-a majorat! Află cu cât!

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 124/2011, care prevede majorarea indemnizaţiei de creştere a copilului de la 75% la 85% din venitul net a fost adoptat astăzi de Camera Deputaţilor. Astfel, „pentru copiii născuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţă sau tutelă până la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară reprezentând 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni”, se arată în proiectul de act normativ. Totodată, potrivit prevederilor din proiectul de lege, se ...

continuare →

Modificări aduse concediului de creştere a copilului, începând cu 2012

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124 din decembrie 2011, pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 938 din 30 decembrie 2011. Printre modificări se numără următoarele: - cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR; - cuantumul indemnizaţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, se majorează cu 1,2 ISR pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere; - plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în ...

continuare →

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în 2012

Prin OUG nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială au fost modificate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, ce priveşte persoanele ai căror copii s-au născut începând cu data de 1 ianuarie 2011, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, care priveşte persoanele ai căror copii s-au născut până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv. Din coroborarea celor trei acte normative rezultă că, în prezent, există şase tipuri de concedii pentru creşterea copiilor, iar indemnizaţiile aferente se vor stabili în raport de un indice social de referinţă (ISR). Astfel, cele şase tipuri de concedii ce pot fi acordate pentru creşterea copiilor sunt: * Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, plătit  cu o indemnizaţie lunară în cuantum de ...

continuare →

Despre unele beneficii de asistenţă socială

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială a intrat în vigoare la 1 ianuarie a.c., cu precizări speciale pe care le puteţi găsi în cele ce urmează. ■ Textele de lege cu termene speciale de aplicare Precizările se referă la aspecte din două din legile modificate prin această ordonanţă de urgenţă,  şi anume: ● Articolul 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare care, în forma nouă, prevede: “(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de ...

continuare →