13 Noiembrie, 2019

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 2016

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a din 12.01.2016, aprobată prin Ordinul MECS nr. 3051/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 20 ianuarie 2016 (M.Of. nr. 43/2016).I. Dispoziţii generaleArt. 1.(1) Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, denumite în continuare EN, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) EN cuprind: evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumită în continuare EN II, evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a, denumită în continuare EN VI.Art. 2.EN se desfăşoară în conformitate cu calendarul aprobat.II. Coordonarea ENArt. 3.(1) Coordonarea la nivel naţional a proiectării, organizării şi ...

continuare →