22 Iulie, 2019

Legislaţie: Ordinul CC nr. 62/2013 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar

Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 62/2013 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 04.03.2013 (M.Of. 120/2013). Intrat în vigoare la: 04.03.2013 În baza: - prevederilor art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere; - prevederilor art. 31 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin: Art. 1. - În urma adoptării de către Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar se pune în aplicare Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, direcţiile, serviciile şi compartimentele ...

continuare →

Prin reorganizare, s-a născut Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială!

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 921 din 23 decembrie 2011, a fost reglementată organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, instituţie care va exercita atât atribuţiile prezente ale Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cât şi pe cele de inspecţie socială. Actul normativ a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Ministerul Muncii aduce Direcţia Generală de Inspecţie Socială alături de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale. Astfel, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale devine Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Potrivit precizărilor din partea MMFPS, modificarea vine cu următoarele avantaje: ● Se asigură un sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenţă socială şi de evaluare, monitorizare şi control în domeniul asistenţei sociale. ● Inspecţia Socială, care până acum avea doar 2 inspectori pe judeţ, va fi întărită prin redistribuirea angajaţilor; va avea o capacitate mai mare de control ...

continuare →