19 Noiembrie, 2019

Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţi de administrare a investiţiilor

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, propune modificări în funcţionarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. Adoptarea proiectului trebuie să transpună în legislaţia naţională, până la 1 iulie a.c., prevederile Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei pentru  implementarea Directivei 2009/65/CE privind cerinţele organizatorice, conflictele de interes, codul de conduită, administrarea riscului şi conţinutul contractului încheiat între un depozitar şi o societate de administrare a investiţiilor, precum şi prevederile Directivei 2010/44/UE a Comisiei de implementare a Directivei 2009/65/CE  privind fuziunea fondurilor, structurile de tip master/feeder şi procedurile de notificare. Principalele concepte care urmează a fi introduse de proiectul de act normativ vizează: ● introducerea unui paşaport funcţional al societăţilor de administrare a investiţiilor care să permită ...

continuare →