17 Noiembrie, 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 475 din 27. 06.2014 (M.Of. 475/2014).Având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare a consumului în lipsa cărora creşterea economică poate fi afectată, precum şi menţinerea unor perspective limitate în ceea ce priveşte reluarea acestuia, chiar în condiţiile înregistrării unor uşoare creşteri care nu pot fi calificate drept tendinţă, a înăspririi accesului la finanţare de către creditori, precum şi preferinţa mai mare a unei părţi a populaţiei în perioada crizei spre economisirea în scop de precauţie,luând în considerare nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei în venitul lunar al persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criză, diminuarea radicală a veniturilor acestor persoane reflectată în capacitatea mai redusă a acestora de onorare a serviciului contractat la instituţii ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 28.05.2013 (M.Of. 303/2013).În vigoare de la 21.05.2013Având în vedere că în luna septembrie a anului curent urmează a înceta mandatele de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de preşedinte al Secţiei civile şi de proprietate intelectuală a instanţei supreme, prin împlinirea termenului de 3 ani, prevăzut de lege,ţinând seama că în prezent, conform prevederilor legale, procedura de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de la nivelul instanţei supreme se desfăşoară, în toate cazurile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la vacantarea funcţiei, independent de cauza de încetare a mandatului,întrucât procedura de numire în aceste funcţii se desfăşoară pe parcursul unui calendar ce implică atât Consiliul Superior al Magistraturii, ...

continuare →

Legislaţie: OUG nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 299 din 24.05.2013 (M.Of. 299/2013).În vigoare de la 24.05.2013Având în vedere:- prevederile art. 85 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice aveau obligaţia să elaboreze proiectul de lege specială referitor la criza financiară şi insolvenţa unităţilor-administrativ-teritoriale;- volumul mare al arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;- necesitatea deblocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate;- prevederile Acordului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;- necesitatea reglementării procedurii privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, modul de implicare ...

continuare →

Scutire de penalităţi şi alte facilităţi fiscale pentru plata unor arierate legate de încasări din comercializarea de medicamente

O recentă ordonanţă a guvernului, dată pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aduce soluţii punctuale în mai multe domenii, dintre care semnalăm facilităţile enunţate în titlul acestui material. Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 611 din 24 august şi este în vigoare din 27 august a.c. Dispoziţiile, cuprinse în articolele 5-8 din ordonanţă, privesc reglementări referitoare la contribuţia trimestrială prevăzută de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. În atenţie este contribuţia datorată de distribuitorii de medicamente, potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, pe perioada în care aceste dispoziţii au fost în vigoare: de când acest articol a fost introdus în lege prin O.U.G. nr. 104/2009 (publicată în M.Of. nr. 669 din 7 octombrie 2009) şi până când a ...

continuare →

Modificări la Ordonanţa care reglementează rovinieta

Parlamentul a adoptat Legea care modifică Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012, act normativ care se referă la taxa de drum, adică la rovinietă. Legea  nr. 144 din 23 iulie 2012 a fost publicată marţi, 24 iulie, în Monitorul Oficial nr. 509/2012. Legea va intra în vigoare în data de 27 iulie 2012. Potrivit acestei legi, conducătorii auto care circulă fără rovinietă vor fi sancţionaţi doar cu amendă, fapta constituind contravenţie continuă, iar tarifele de despăgubire aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor anula. De asemenea, conform actului normativ, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se va putea încheia şi în lipsa contravenientului, abia după ce acesta va fi identificat pe baza datelor puse la dispoziţie de Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Legea mai spune că procesul-verbal se ...

continuare →