10 Decembrie, 2019

O nouă declaraţie pentru ANAF: formularul 011

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 3261/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (011) “Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 727 din 14 octombrie a.c. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, pentru deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, a fost introdusă obligaţia plăţii unei contribuţii trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Conform art. 5 alin. (1) din ordonanţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală administrează contribuţia trimestrială, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, în termen de 30 de zile de la data intrării în ...

continuare →