12 Noiembrie, 2019

Tratamentul contabil aplicabil certificatelor verzi se modifică. Ce noutăţi aduce Ordinul nr. 2067/2013?

În Monitorul Oficial nr. 6/2014 a fost publicat Ordinul nr. 2067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Actul normativ analizat mod ...

continuare →

Reglementările contabile aprobate prin Ordinul 3055/2009 au fost modificate de MFP

În Monitorul Oficial nr. 603/2012 a fost publicat Ordinul nr. 1118 din 20 august 2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009. Citeşte Ordinul 1118/2012 aici! Actul normativ reglementează, în principal, înregistrarea în evidenţele contabile şi conturile utilizate pentru achiziţia, primirea cu titlu gratuit şi cesiunea certificatelor de emisie în atmosferă. Tratamentul contabil aplicabil este stabilit în funcţie de durata de deţinere în patrimoniu a acestor certificate, pe termen lung sau pe termen scurt. De asemenea, o scurtă secţiune a actului normativ este dedicată procedurii preluării de creanţe de la terţi, când societatea estimează că nu va recupera integral valoarea creanţei şi se instituie obligaţia societăţii la constituirea unei ajustări de valoare. În funcţie de perioada de deţinere a certificatelor, acestea pot urma unul din următoarele tratamente contabile: a) se contabilizează în categoria imobilizărilor financiare dacă perioada de deţinere este mai mare de ...

continuare →

Reglementările contabile conforme cu directivele europene

Reglementarile contabile armonizate cu Directivele europene a IV-a (din 1978) şi a VII-a (din 1983) prezinta o metodologie minimală de analiză a poziţiei financiare a întreprinderilor cu ajutorul principalilor indicatori economico-financiari caracteristici la sfârşitul exerciţiului financiar. Reglementarea în vigoare este dată de Ordinul MFP nr.3055/2009, în vigoare de la 1 ianuarie 2010 şi care, de la aceeaşi dată, a abrogat Ordinul MFP nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Ordinul MFP nr.3055/2010 a fost, de asemenea, modificat şi completat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010, în vigoare de la data publicării în Monitorul oficial nr. 882 din 29 decembrie 2010. ■ Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene se aplică de: ● Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime (total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50) ...

continuare →