26 August, 2019

O serie de formulare folosite în inspecţia fiscală au fost eliminate

Ministerul Finanţelor a emis un act normativ prin care sunt abrogate ordinele care reglementează modelul şi conţinutul a patru formulare întocmite în activitatea de inspecţie fiscală. Ordinul MFP nr. 1081/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 495/2013 şi a intrat în vigoare pe 6 august.Ce formulare au fost eliminate?Potrivit recentului act normativ, sunt abrogate ordinele prin care au fost aprobate următoarele decizii de impunere:Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală (Ordinul nr. 972/2006);Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (Ordinul nr. 149/2007);Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere (Ordinul nr.149/2007);Decizia privind nemodificarea bazei de impunere (Ordinul 1267/2006).Actele normative referitoare la ...

continuare →

Categorii de acte administrative şi procedurale care pot fi emise de ANAF prin intermediul centrului de imprimare masivă

Potrivit unui ordin al Ministerului Finanţelor Publice, categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent, sunt următoarele: 1. Titlul executoriu; 2. Somaţie; 3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 6. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 8. Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit; 9. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice; 10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice; 11. Decizie de impunere din oficiu; 12. Înştiinţare de compensare; 13. Înştiinţare de restituire; 14. Document de restituire; 15. Decizie de impunere ...

continuare →