17 Noiembrie, 2019

Schimbări preconizate la Norme generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

Un recent proiect de hotărâre de Guvern urmează să aprobe normele generale pentru exercitarea activităţii de audit public intern, prin care se actualizează cadrul metodologic de exercitare a auditului public intern reglementat prin Ordinul MFP nr. 38/2003, act normativ care a fost modificat şi completat prin Ordinul MFP nr. 423/2004. Proiectul de act normativ, iniţiat de MFP, a fost făcut public pe 7 septembrie. Legestart a prezentat deja orientările principale urmărite de proiectul actului normativ propus de MFP. În continuare, reluăm detalii din schimbările preconizate. 1. Partea I. Aplicarea Normelor generale privind exercitarea auditului public intern în România Capitolul I – Dispoziţii generale - completările, modificările sau actualizările vizează: ● conceptul de audit public intern, astfel cum a fost revizuit, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată; ● obiectivul general al auditului intern, introdus în norme, avându-se în vedere dispoziţiile din Legea nr. 672/2002; Capitolul II ...

continuare →

27 august – data la care trebuie să depunem obligaţiile fiscale

Termenul iniţial de depunere la Fisc a următoarelor obligaţii fiscale era 25 august, însă această zi este nelucrătoare, iar, în acest caz, termenul se amână până la prima zi lucrătoare de după această dată, adică 27 august. Iată ce obligaţii fiscale trebuie să depunem la Fisc până luni, 27 august, inclusiv: 1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal – Formular 311 Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată. Formularul 311 se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care ...

continuare →

Categorii de acte administrative şi procedurale care pot fi emise de ANAF prin intermediul centrului de imprimare masivă

Potrivit unui ordin al Ministerului Finanţelor Publice, categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent, sunt următoarele: 1. Titlul executoriu; 2. Somaţie; 3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 6. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 8. Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit; 9. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice; 10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice; 11. Decizie de impunere din oficiu; 12. Înştiinţare de compensare; 13. Înştiinţare de restituire; 14. Document de restituire; 15. Decizie de impunere ...

continuare →

Încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală

În Monitorul Oficial 558 din 8 august 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor publice nr. 1076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. „În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, pentru încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat, se deschide la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află domiciliul învinuitului/inculpatului contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia”, se arată în actul normativ. Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot solicita deschiderea contului. Sumele încasate în contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005″ se transmit zilnic, în sistem informatic, organelor fiscale de către unităţile teritoriale ale ...

continuare →