20 Octombrie, 2019

În ce condiţii trebuie să vă înregistraţi în scopuri de TVA

De principiu, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită, în Codul fiscal, înregistrare normală în scopuri de taxă. În cele ce urmează, facem o prezentare a materiei, cu trimitere la Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi reglementarea ANAF de aplicare. Codul fiscal ● Plafonul de scutire, de 35.000 euro, echivalent. Pentru a uşura urmărirea discursului în continuare, facem de la bun început trimiterea necesară la prevederile art.152 Cod fiscal , potrivit căruia persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi ...

continuare →