13 Noiembrie, 2019

Noutăţi legislative emise în aplicarea scutirii de TVA, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2389/2011

În Monitorul Oficial al României nr. 597 din 24 august 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002. Acest act normativ legiferează în mod expres metodologia de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite categorii de operaţiuni speciale. Ordinul MFP nr. 2389/2011 stabileşte faptul că sunt scutite de TVA: - livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de ...

continuare →