22 August, 2019

Colectarea creanţelor fiscale

Atragem atenţia asupra acestui subiect, tratat în Titlul VIII din Codul de procedură fiscală, în condiţiile în care au apărut dispoziţii noi privind evidenţa creanţelor fiscale şi alte aspecte legate de temă, introduse în Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 30 ianuarie a.c. Ordonanţa este în vigoare de la data de 2 februarie a.c. Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz. ■ Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii. În temeiul unei modificări din anul trecut, adusă prin O.G. nr. 29/2011, începând cu 17 septembrie 2011, asemenea titluri pot fi: - decizia de impunere; - declaraţia fiscală; - decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii; - declaraţia vamală; - decizia prin care se stabilesc şi se individualizează datoria ...

continuare →

Evitarea dublei impuneri

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012 a introdus o serie de modificări şi completări în conţinutul Codului de procedură fiscală, dintre care, în cele ce urmează, ne vom referi la completările privind evitarea sau eliminarea dublei impuneri. O.G. nr. 2/2012 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie şi este în vigoare de la 2 februarie a.c., cu menţiunea că unele din prevederi au date diferite de aplicare, pe care le vom semnala la locul potrivit. Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri a fost introdusă în Codul de procedură fiscală în cadrul unui nou titlu – Titlul VI1 – şi este tratată în articolele 931 şi 932 din Cod. Potrivit noilor dispoziţii de procedură fiscală, în baza prevederilor convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în România, care consideră că impozitarea în celălalt stat contractant nu este conformă cu prevederile convenţiei ori acordului respectiv, poate solicita ...

continuare →

Modificările de procedură fiscală

Aşa cum am semnalat deja, după şedinţa de Guvern de săptămâna trecută, Executivul a aprobat ordonanţa pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală. Ordonanţa nr.2/2012, din 25 ianuarie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 30 ianuarie a.c. şi intră în vigoare de la data publicării, cu unele excepţii pe care le vom semnala. ■ Domiciliul fiscal. Dispoziţiile cuprinse în Capitolul II al Titlului II – “Dispoziţii generale privind raportul de drept material”, au fost completate. Potrivit art. 31 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, în cazul creanţelor fiscale administrate de ANAF, prin domiciliu fiscal se înţelege: - pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu; - pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală; ...

continuare →