21 Noiembrie, 2019

Amânarea unor prevederi din Codul de procedură fiscală

Legea 162 din 4 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 691 din 8 octombrie 2012. Modificările cuprinse în actul legislativ vizează, în primul rând, art. III alin. 1 prin care se anunţă că prevederile art. 1 pct. 13 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2012 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013, cu excepţia art. 10912, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015. Astfel, s-a hotărât amânarea pentru data de 1 ianuarie 2015 a elementelor normative ce ţin de sfera de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii. Iniţial, se stipula că, începând din ianuarie 2013, autoritatea competentă din România are obligaţia să comunice oricărui alt stat membru, prin schimb automat, informaţiile referitoare la perioadele de impozitare care încep după data de 1 ianuarie 2014 ...

continuare →

ONG: Termenul limită pentru depunerea declaraţiei de impozit pe profit

Care este termenul de depunere al declaraţiei de impozit pe profit pentru anul 2011, 25 februarie 2012 sau 25 martie 2012, în cazul unui ONG? Menţionez că acest ONG a început să funcţioneze din februarie 2011.  Ionescu Radu, Baia Mare. Impozitul pe profit este inclus în categoria impozitelor directe, datorate bugetului de stat. Temeiul legal Art. II din O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Explicaţii Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toţi contribuabilii, la organul fiscal competent, până la data de 25 martie 2012, cu excepţia organizaţiilor nonprofit şi contribuabililor ce obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultura şi viticultura, care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 32/2011, a fost suspendată până ...

continuare →

Noutăţi din legislaţia şi din practica preţurilor de transfer

Ordonanța de Guvern nr. 2 / 25 ianuarie 2012 privind modificarea și completarea Codului de procedură fiscală publicată în Monitorul Oficial nr. 71 / 30 ianuarie 2012 conține prevederi importante și în domeniul prețurilor de transfer.  Acestea sunt prezentate în cele ce urmează. Eliminarea dublei impuneri în cazul ajustării tranzacțiilor realizate între persoane afiliate române Cea mai importantă prevedere se referă la reglementarea unei proceduri pentru eliminarea dublei impuneri în cazul ajustării unor tranzacţii dintre persoane române afiliate, astfel că ajustarea fiscală realizată de organul fiscal unui contribuabil va fi realizată în oglindă şi de contribuabilul afiliat acestuia. Se va evita în acest fel dubla impunere în cazul tranzacțiilor realizate între persoane afiliate române, întâlnită în practică în anii trecuți. Tot în practică, am întâlnit în cursul anului trecut ajustări ale TVA aferentă prețurilor de transfer.  Astfel, am întâlnit în cazul tranzacțiilor efectuate între persoane afiliate române ajustări ale bazei ...

continuare →

Noi modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30.01.2012 aduce o serie de noi modificări Codului de Procedură Fiscală. Vom realiza în rândurile următoare o sinteză a acestora. Răspunderea solidară cu debitorul La articolul 27 din Codul de Procedură Fiscală care se referă la răspunderea solidară cu debitorul, se introduce litera c) în care se precizează că va răspunde solidar cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti. Domiciliul fiscal al contribuabilului Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) al art.31 se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social, prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. ...

continuare →

Executarea silită – noutăţi de procedură fiscală

Prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2012, apărută în Monitorul oficial nr. 71 din 3o ianuarie a.c., au fost introduse modificări şi completări la prevederile Codului de procedură fiscală cu privire la executarea silită. Semnalăm, pe parcursul prezentării, elementele de noutate. ■ Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite ● Potrivit art. 148 Cod. proc. fiscală,  executarea silită se suspendă: - când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii; - la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii; - de la data la care se aprobă cererea debitorului ca plata integrală a creanţelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. Cererea poate fi solicitată organului de executare după primirea procesului-verbal de sechestru, în termen de 15 zile de la comunicare; - pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată ...

continuare →