18 Februarie, 2020

Garanţia de buna conduită la ofertele de achiziţii publice

Curtea Constituţională a admis că reglementarea achiziţiilor publice conţine o dispoziţie care încalcă drepturile constituţionale. Ne referim la o prevedere din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ...

continuare →