20 Ianuarie, 2020

Cum se obţine extrasul de carte funciară?

Cuprinsul cărţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară şi poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară ...

continuare →

Noutăţi în materia probelor prevăzute în noul Cod de procedură penală

Aşa cum am arătat într-un articol anterior, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, care a intrat în vigoare de la 1 februarie 2014, a adus o serie de modificări şi noutăţi faţă de legislaţia anterioară, printre aceste noutăţi numărându-se şi cele referitoare la probele din materie penală în încercarea creării unui nou model de proces penal adaptat standardelor europene.Pe lângă metoda specială de supraveghere sau cercetare a participării autorizate la anumite activităţi prezentată anterior, legiuitorul a mai prevăzut şi alte metode speciale de supraveghere sau cercetare, şi anume:posibilitatea obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;posibilitatea obţinerii de date generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicare electronice.Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiarePotrivit art. 138 alin. 1 lit. e din Codul de procedură penală, constituie metodă specială de supraveghere sau cercetare obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane.Prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane se ...

continuare →