8 Decembrie, 2019

Data la care se sfârşeşte termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale

În activitatea practică există, de mai mult timp, serioase neclarităţi şi controverse cu privire la „ziua în care se sfârşeşte perioada de prescripţie în cazul în care aceasta începe la 1 ianuarie a unui an”.Pentru a se înţelege corect şi pe deplin această problemă, trebuie avute în vedere următoarele prevederi legale:1. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală:„Art. 91. Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.[…]”.Din prevederile art. 91 alin. (2) din Codul de procedură ...

continuare →

Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale (II)

3) Despre un caz concret, din activitatea practică, prin care un organ fiscal a stabilit, cu valoare de principiu, data de la care începe să curgă termenul de prescripţie, de 5 ani, pentru obligaţiile fiscale. Din art. 23 al O.G. nr. 92/2003 rezultă cu claritate că „baza de impozitare” este cea care dă naştere (generează) creanţe fiscale, obligaţii fiscale şi acte de administrare fiscală.Ori, pentru veniturile obţinute în anul 2003, momentul constituirii bazei de impunere (care a generat aceste venituri) îl constituie luna din anul 2003 în care s-au obţinut veniturile respective.Întrucât prin art. 91 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 termenul de prescripţie începe să se calculeze (să curgă) de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală, pentru calculul termenului de prescripţie momentul constituirii bazei de impunere şi momentul în care s-a născut creanţa fiscală este tratat la nivel de an.Pentru baza de impunere ...

continuare →