19 Iulie, 2019

Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi termenelor de plată pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali

Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 04.02.2014 (M.Of. 88/2014).În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin. (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24 ianuarie 2014, hotărăşte:Art. 1. -Pentru anul 2014 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor ...

continuare →

Ce declaraţii trebuie să depună consultaţii fiscali până mâine, 15 februarie?

În Monitorul Oficial nr. 58 din 25 ianuarie 2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2013 privind aprobarea cotizaţiilor, termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii CCF în anul 2013. Conform actului normativ, membrii activi ai CCF – persoane fizice și persoane juridice – au obligația să depună la instituţie, până la data de 15 februarie 2013, declarația privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 și 2 din cadrul Hotărârii. În cazul în care consultanții fiscali – persoane fizice active – nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală, vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație în care vor specifica această situație, până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 3. Declarațiile se depun la ...

continuare →

Care este valoarea cotizaţiilor pe care trebuie să le achite consultanţii fiscali, în 2013?

În Monitorul Oficial nr. 58 din 25 ianuarie 2013 a fost publicată Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2013 privind aprobarea cotizaţiilor, termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii CCF în anul 2013. 1. Cotizațiile fixe anuale și cotizațiile variabile Cotizațiile fixe anuale și cotizațiile variabile reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei Consultanților Fiscali – persoane fizice active și inactive și persoane juridice – în vederea menținerii în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală și a asigurării accesului la serviciile acordate de Cameră Consultanților Fiscali membrilor acesteia. Pentru membrii CCF înregistrați la data hotărârii în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, pentru anul 2013 se stabilesc următoarele cotizații fixe: * pentru persoane fizice: - consultanți fiscali activi – 410 lei; - consultanți fiscali inactivi – 170 lei; * pentru persoane juridice – 350 lei. Pentru persoanele ...

continuare →

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui la Fisc până pe 25 iunie!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 25 iunie, următoarele obligaţii fiscale: 1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată. Categorii de contribuabili: Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe ...

continuare →

Iată ce obligaţii declarative trebuie să depui până pe 15 mai!

Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), contribuabilii trebuie să depună la Fisc, până la data de 15 mai, următoarele obligaţii fiscale: 1. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă (http://intrastat.insse.ro/intrastat/) Categoriile de contribuabili care trebuie să depună această declaraţie sunt toţi operatorii economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală; 2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene; 3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2012 sunt: pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON. Baza legală: Lege nr. 422/2006, art. 6; Normă din 19/01/2011 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică ...

continuare →