20 Ianuarie, 2020

Dobânda se stabileşte prin convenţia părţilor

A fost aprobat, de Executiv, proiectul de ordonanţă privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, semnalat pe Newsletter încă în faza de proiect iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice. Ordonanţa Guvernului nr.13/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.607 din 29 august şi este în vigoare de la 1 septembrie a.c. ● Prin intrarea în vigoare a actului normativ, care abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc reglementări noi privind: - Dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti. Dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da o sumă de bani la ...

continuare →

“Dobânda va rămâne o noţiune generică”

Printr-un proiect de ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, se apreciază că, în prezent, se impune delimitarea a două categorii de dobânzi convenţionale, şi anume dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare, separat definite, denumirea „dobândă” rămânând o noţiune generică a cărei accepţiune poate include cele două categorii menţionate, fără a se limita neapărat la acestea. Propunerea legislativă vizează, în principal, abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti şi adoptarea Ordonanţei Guvernului privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004. În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se ...

continuare →