18 Ianuarie, 2020

Sănătatea şi securitatea în muncă

Prezentăm reglementările referitoare la obligaţiile angajatorului şi ale angajaţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, astfel cum se regăsesc în Titlul V din Codul muncii recent modificat şi completat prin Legea nr. 40/2011, publicată în M.Of. nr. 225 din 31 martie şi intrată în vigoare la 30 aprilie a.c. Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Faptul că, pentru îndeplinirea acestor obligaţii, angajatorul apelează la persoane sau servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. Pe de altă parte, obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii angajatorului. În prevederile cu caracter general din Codul muncii se precizează, de asemenea, că măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi. ● În cadrul propriilor responsabilităţi, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ...

continuare →