22 Septembrie, 2019

Obligaţia avocaţilor de a declara suspiciunile de spălare de bani

Obligaţia avocaţilor de a declara suspiciunile de spălare de bani, din partea clienţilor, nu aduce o atingere disproporţionată secretului profesional. În dosarul Michaud contra statului francez, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat că în cauză nu se pune problema încălcării articolului 8 din Convenţie, privind respectarea vieţii private. Speţa în cauză se referea la obligaţia avocaţilor de a declara “suspiciunile” referitoare la eventuale activităţi ilicite ale clienţilor lor, în cadrul luptei europene contra albirii banilor. Reclamantul a susţinut, între altele, că obligaţia  rezultată din transpunerea directivelor europene în dreptul francez, ar fi în conflict cu articolul 8 din Convenţie care protejează confidenţialitatea relaţiilor dintre avocat şi client. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că, în cazul în speţă, nu se pune în discuţie principiul protecţiei echivalente. Curtea a subliniat importanţa raporturilor avocat-client, bazate pe confidenţialitate, precum şi păstrarea secretului profesional. În acelaşi timp, instanţa europeană a apreciat că ...

continuare →

Obligaţia societăţilor comerciale de a certifica Declaraţia anuală de impozit pe profit a fost suspendată temporar

Certificarea reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei. Relaţia profesională dintre consultantul fiscal şi compania a cărei declaraţie fiscală anuală este supusă certificării trebuie statuată prin intermediul unui contract în formă scrisă, încheiat între cele două părţi. Consultantul fiscal ce va presta serviciile de certificare a declaraţiilor anuale de impozit pe profit va avea obligaţia să documenteze această activitate în cadrul unui dosar de lucru, arhivat la sediul consultantului fiscal şi care va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de către Camera Consultanţilor Fiscali. Conform OUG nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi ...

continuare →