10 Decembrie, 2019

Ştii ce obligaţii fiscale ai de îndeplinit până miercuri? Află din articolul următor!

Contribuabilii trebuie să îndeplinească trei obligaţii fiscale până miercuri, 10 octombrie. Îţi spunem care sunt acestea în articolul următor: În primul rând, orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană trebuie să plătească taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate. Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii. Aceasta se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea prestatorul, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei. O altă obligaţie a contribuabililor o reprezintă plata taxei hoteliere. Astfel, unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care ...

continuare →

Corectarea declaraţiilor fiscale

Plecând de la principiul “cine nu munceşte nu greşeşte”, putem spune că este inevitabil ca în activitatea noastră de zi de zi să nu apară niciodată o eroare. În sensul Codului de procedură fiscală, prin erori, se înţelege “erori cu privire la cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impunere”. Corectarea declaraţiilor fiscale se face cu respectarea dispoziţiilor art. 84 din Codul de procedură fiscală. Astfel, trebuie să reţinem că: * Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale. * Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative. * În cazul TVA, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului fiscal. Erorile materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată se ...

continuare →