22 Octombrie, 2019

Noutăţi privind subscrierea și cedarea în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală

Pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se află un proiect de Norme privind subscrierea și cedarea în reasigurare a riscurilor de catastrofă naturală. Proiectul introduce un calcul uniform pe piață pentru dauna maximă probabilă pentru riscurile de cutremur și inundație, considerând că acestea pot produce cele mai semnificative efecte în România. Modelul de calcul introdus prin acest proiect de normă se bazează pe un model preluat de la Autoritatea Europeană de Supraveghere în Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) pentru tot spațiul european. Modelul a fost utilizat deja în cadrul studiului de impact cantitativ 5 (QIS 5), la care au participat și 28 de asigurători români. Potrivit Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, noua formulă de calcul poate determina necesarul de capitaluri proprii ale asigurătorilor care subscriu riscuri de catastrofă naturală, în funcție de estimările cu privire la subscrierile pe aceste categorii de riscuri și de programul de reasigurare al acestora. ...

continuare →

Noutăţi în materie de IFRS 2011

Amendamente la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile poate să fi stabilit un cost presupus în conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare pentru unele dintre activele şi datoriile sale sau pentru toate, prin evaluarea lor la valoarea lor justă la o anumită dată, datorită unui eveniment, de exemplu, o privatizare sau o ofertă publică iniţială. Dacă data evaluării corespunde sau este anterioară datei trecerii la IFRS-uri, o entitate poate utiliza o astfel de evaluare la valoarea justă determinată de evenimente drept cost presupus pentru IFRS-uri la data respectivei evaluări. Dacă data evaluării este ulterioară datei trecerii la IFRS-uri, dar în timpul perioadei acoperite de primele situaţii financiare IFRS, evaluarea la valoarea justă determinată de evenimente poate fi utilizată drept cost presupus atunci când evenimentul are loc. O entitate trebuie să recunoască ajustările rezultate, în ...

continuare →