22 August, 2019

Parlamentul a adoptat proiectul pentru punerea în aplicare a Codului penal

Parlamentul României a adoptat proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei. Proiectul de act normativ, iniţiativă a Ministerului Justiţiei, reprezintă rezultatul unei activităţi extinse de documentare şi de analiză a aproximativ 300 de acte normative penale speciale sau extra-penale conţinând dispoziţii penale. Din acestea au fost modificate, completate sau abrogate un număr de peste 200 acte normative. Propunerea legislativă urmăreşte o serie de modificări cu scopul final de a crea un cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin: - evitarea suprapunerilor de norme în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale; - crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele noului Cod penal; - clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală existentă; - reformularea unor texte pentru asigurarea ...

continuare →