19 Octombrie, 2019

Modificări de acte normative în legătură cu noul Cod civil

Parlamentul a aprobat, recent, prin Legea nr.60/2012, Ordonanţa de urgenţă nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil. Modificările şi completările, aduse de această lege pe care o semnalăm, se referă numai la Arhiva Electronică de Garanţii reale Mobiliare şi la Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codul civil. Pe de altă parte, sunt aduse modificări şi completări şi la alte normative, necuprinse în pachetul de reglementări afectat de O.U.G. nr. 79/2011. Legea de aprobare nr. 60/2012 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 255 din 17 aprilie şi intră în vigoare pe 20 aprilie a.c. ■ Emiterea Ordonanţei de urgenţă nr. 79/2011 a fost motivată, la momentul respectiv – în contextul intrării în vigoare a noului Cod civil – de: - efectele pe care Codul civil le leagă de înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, efecte care nu ...

continuare →

Noul Cod Civil şi contractele de credit

Una dintre schimbările fundamentale pe care le aduce noul Cod Civil este unificarea regimului juridic pentru contractele civile şi cele comerciale, cu toate consecinţele ce decurg din această nouă abordare. O serie de convenţii, nereglementate până acum, dar frecvent întâlnite în practică, au primit o formă, cu indicarea drepturilor şi a obligaţiilor corespunzătoare. De asemenea, au fost clarificate diverse aspecte, mai ales în cadrul contractelor de vânzare-cumpărare, locaţiune sau asigurări, care se soldau din ce în ce mai des cu litigii. Societăţile simple vor putea dobândi personalitate juridică Noul Cod Civil constituie dreptul comun al societăţilor comerciale, numite, mai nou, societăţi speciale. Potrivit noilor reglementări, societăţile se împart în simple (civile) şi speciale. Societăţile simple sunt cele constituite prin contractul de societate, exclusiv în condiţiile Codului Civil. Societăţile speciale sunt toate celelalte societăţi, constituite, tot în baza unui contract de societate, însă în vederea exercitării unor activităţi economice sau diverse ...

continuare →

Succesiunile în Noul Cod Civil

Noul Cod civil (Legea 287/2009) a intrat în vigoare, potrivit Legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, de la 1 octombrie, iar efectele aplicării acestuia vor fi deosebit de complexe, existând atât modificări şi completări aduse legislaţiei deja existente, cât şi instituţii fundamental noi. Vă prezentam prevederile Noului Cod civil în materia transmisiunii moştenirii şi a nedemnităţii succesorale. Transmisiunea moştenirii este reglementată în Noul Codul civil la art. 1100-1134. Cel chemat la moştenire în temeiul legii sau al voinţei defunctului poate accepta moştenirea sau poate renunţa la ea, într-un anumit termen, denumit de legiuitor termen de opţiune succesorală. Termenul de opţiune succesorală este de un an de la deschiderea moştenirii. În anumite situatii expres reglementate de Cod, termenul de un an curge: - de la data naşterii celui chemat la moştenire, dacă naşterea s-a produs după deschiderea moştenirii; - de la data înregistrării morţii în registrul de stare ...

continuare →

Noul Cod Civil aduce custodia comună şi în România

Custodia comună legală oferă dreptul ambilor părinţi, pe lângă drepturile pe care le are orice părinte, care nu a fost decăzut din drepturile părinteşti, să se implice în creşterea și educarea minorilor, prin participarea la deciziile cu privire la copii. În custodia comună legală părinţii au drepturi egale în luarea deciziilor cu privire la bunăstarea copilului. Deciziile de zi cu zi se iau de către acel părinte care are în grijă pe copil la acel moment, în timp ce deciziile importante trebuie luate de comun acord. Potrivit art. 396 Noul Cod civil, instanţa de tutelă hotărăşte, odată cu pronunţarea divorţului, asupra raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori, ţinând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este cazul, de învoiala părinţilor, pe care îi ascultă. Spre deosebire de legislaţia anterioară care prevedea că minorul urma să fie încredinţat unuia dintre părinţi ...

continuare →

Prevederea din noul Cod Civil care îţi scoate bani din buzunar pe viaţă şi-i îmbogăţeşte pe detectivii particulari

Potrivit incont.ro, cine calcă strâmb, după o căsnicie de cel puţin 20 de ani, îi va plăti despăgubiri toată viaţa partenerului, dacă acesta nu se recăsătoreşte. Noul Cod Civil republicat, intrat în vigoare toamna trecută, stabileşte astfel de sancţiuni pentru infidelitate. Numai că, în acest caz, soţul sau soţia trebuie să dovedească la procesul de divorţ, cu probe, această acuzaţie. Probele sunt obţinute cu ajutorul detectivilor particulari, care au încasări spectaculoase, de când s-a schimbat legea. Documentându-ne mai bine, am descoperit cum se numeşte această prevedere şi cum se aplică. Este vorba despre prestaţia compensatorie. Care sunt condiţiile prestaţiei compensatorii? Potrivit articolului 390 din Noul Cod civil republicat în 2011, în cazul în care divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale ...

continuare →

Noul Cod Civil și domeniul fiscal

Legăturile dreptului fiscal cu alte ramuri de drept (în special dreptul civil şi dreptul comercial) sunt foarte strânse. Aceste legături vizează, în special, corecta interpretare a operaţiunilor supuse impozitării, în aşa fel încât, după identificarea naturii juridice a acestora, să se poată aplica norma fiscală incidentă.

 Chiar dacă, în scopul impozitării, normele Codului fiscal sunt suverane, aspect ce rezultă din observarea dispoziţiilor Codului fiscal, nu întotdeauna norma fiscală este suficientă pentru a determina baza de impozitare a unei operaţiuni sau natura juridică a unui venit. De aceea, pentru a stabili corect baza de impozitare a unei operaţiuni sau natura juridică a unor venituri supuse impozitării, este absolut necesar să se apeleze la normele dreptului comun ce reglementează aceste operaţiuni sau venituri. Totuşi, de-a lungul timpului, a devenit tot mai greu să se recurgă la dreptul comun, datorită evoluţiei lente a dispoziţiilor codului civil şi comercial, deopotrivă, aceste ramuri neţinând pasul ...

continuare →

Noul Cod Civil faţă cu Imobiliarele

Intrarea în vigoare din 1 octombrie 2011 a noului Cod Civil are un impact major asupra multor aspecte ale vieţii de zi cu zi. Fără dorinţa de a fi exhaustivi, vom încerca să prezentăm cele mai semnificative modificări şi implicaţiile lor asupra celor mai importante domenii economice. 

 Principalele noutăţi aduse de Noul Cod Civil în domeniul dreptului imobiliar Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare (potrivit art. 6 Cod Civil). Aceasta nu are putere retroactivă. Este de importanţă maximă să reţinem că noile prevederi ale Codului Civil nu se aplică: - actelor/faptelor juridice încheiate/săvârşite înainte de intrarea în vigoare a Codului civil; - prescripţiilor, decăderilor, uzucapiunilor începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului. Prevederile Codului Civil se aplică: - actelor/faptelor juridice încheiate/săvârşite după intrarea în vigoare a Codului; - prescripţiilor, decăderilor, uzucapiunilor începute după intrarea în vigoare a Codului; - situaţiilor juridice născute după ...

continuare →