Analiza noutăţilor aduse de recenta Lege a insolvenţei (II)

Dacă în prima parte a articolului am prezentat noutăţile în ceea ce priveşte codificarea legislaţiei în materie realizată prin Legea nr. 85/2014, precum şi noutăţile în ceea ce priveşte echilibrarea intereselor în concurs, în această a doua parte a articolului nostru vom prezenta câteva noutăţi din Legea nr. 85/2014 privind eficientizarea procedurii.Prin Legea nr. 85/2014 legiuitorul şi-a propus să realizeze şi o eficientizare a procedurii insolvenţei, eficientizare care să conducă la reducerea duratei acestei proceduri, precum şi la creşterea gradului de recuperare a creanţelor.  În acest sens avem în vedere aspectele următoare:I. Toate cererile, contestaţiile, acţiunile (…) se judecă potrivit prevederilor Codului de procedură civilă cu privire la judecata în primă instanţă, cu menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maximum 15 zile de la comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar judecătorul-sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii întâmpinării, primul ...

continuare →

Finanţele au rescris Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Descarcă şi consultă proiectele!

ACTUALIZARE (14 iul): Cele două proiecte au fost retrase de pe site-ul Ministerului Finanţelor.“În urma solicitării prim-ministrului, Ministerul Finanţelor Publice a retras pe de site-ul ministerului proiectele Codului Fiscal şi al celui de Procedură Fiscală, pentru ca acestea să fie analizate în cadrul Guvernului înainte de începerea dezbaterii publice. Intenţia Guvernului este de a iniţia o dezbatere publică deschisă şi transparentă cu privire la modificările necesare Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală, însă dorim, în acelaşi timp, şi adoptarea de măsuri care să contribuie la continuarea creşterii economice şi la limitarea extinderii poverii fiscale“, este precizat într-un comunicat al MFP-ului.__________Ministerul Finanţelor a publicat pe site-ul propriu formele rescrise ale Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, precizând în cadrul unui comunicat de presă că aceste proiecte rămân deschise dezbaterilor, urmând ca în următoarele luni să fie supuse unei ample consultări publice cu reprezentanții mediului de afaceri, ai structurilor asociative, ...

continuare →

Ce reţinem din noua Lege a voluntariatului?

Săptămâna trecută a fost publicată noua Lege a voluntariatului, aceasta aducând modificări substanţiale în reglementările din domeniu.Legea nr. 78/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 469/2014 şi va intra în vigoare pe 26 iulie 2014, abrogând Legea nr. 195/2001.Contractul de voluntariat devine obligatoriuPeste o lună devine obligatorie încheierea, sub formă scrisă, a unui contract între voluntar şi organizaţia-gazdă, la care se anexează fişa postului şi fişa de protecţie a voluntarului.Conform noilor prevederi aduse de Legea nr. 78/2014, art. 11, acest document trebui să includă următoarele:datele de identificare ale părţilor contractante;descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;drepturile şi obligaţiile părţilor;stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;condiţiile de reziliere a contractului.De asemenea, tot în cadrul contractului de voluntariat trebuie să fie specificate drepturile şi obligaţiile voluntarului şi ...

continuare →