Normele de aplicare a Codului fiscal despre veniturile impozabile

În 2012 şi apoi în anul curent, Normele au suferit trei modificări, în aplicarea dispoziţiilor art. 42 din Codul fiscal, cu privire la veniturile neimpozabile, astfel cum aceastea sunt tratate în Titlul III „Impozitul pe venit”. Hotărârile de Guvern de modificare şi completare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, la care ne referim în continuare, sunt:• H.G. nr. 50/2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 78/31.01.2012);• H.G. nr. 670/2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 481/13.07.2012);• H.G. nr. 84/2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 136/14.03.2013).***O  primă categorie de venituri neimpozabile, tratate la litera a) a articolului 42 Cod fiscal se referă la ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură ...

continuare →