21 Noiembrie, 2019

Activităţile independente: regimul fiscal actualizat în Normele la Codul fiscal

Din proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal va prezentăm o sinteză cu privire la veniturile independente. Impozitul pe venitIată principalele motivaţii care au determinat schimbările prevăzute în acest domeniu fiscal.• În prezent, normele actuale cuprind veniturile din drepturile de proprietate intelectuală sunt considerate ca venituri din activități în categoria veniturilor din activități independente. Ca urmare a noilor reglementări excluderii acestor venituri din categoria de venituri din activități independente, este necesară corelarea prevederilor din normele metodologice în acest sens.• În prezent veniturile obținute din contractele de activitate sportivă reglementate potrivit OUG nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, sunt încadrate în categoria veniturilor din activităţi independente în condițiile în care sunt respectate criteriile prevăzute la art. 7 din Codul fiscal și sunt impozitate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Având în vedere noile prevederi ...

continuare →

Contribuțiile sociale obligatorii: ce aduc nou modificările din Normele la Codul fiscal?

Proiectul de modificare a Normelor conţine un capitol substanţial cu precizări privind contribuţiile sociale obligatorii, actualizate în urma recentelor acte normative de modificare a Codului fiscal. Pe ce ne bazăm?Modificările la acest capitol al Normelor au avut în vedere, în principal, Ordonanţa de urgenţă  nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care au fost adoptate măsuri care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor unor acte normative, precum şi Ordonanţa de urgenţă  nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății prin care prin care au fost adoptate unele măsuri cu privire la modul de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii aferente concediilor medicale; Care sunt noutăţile relevante?• Se abrogă capitolele cuprinzând normele metodologice privind contribuţiile asigurărilor pentru şomaj, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale și contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.De asemenea, din cuprinsul ...

continuare →