22 Iulie, 2019

S-au aprobat normele de aplicare a legii privind reabilitarea faţadelor clădirilor

Executivul a aprobat ieri normele de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsurile de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, se arată într-un comunicat prezent pe site-ul Guvernului. Potrivit actului normativ, persoanele care doresc să-şi refacă elementele de construcţie de la nivelul faţadelor şi învelitorilor/ teraselor, aflate la un nivel avansat de degradare şi care prezintă pericol public, pot beneficia de credite bancare acordate de instituţii de credit/finanţatori, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată. În respectivul comunicat de presă mai este precizat că executarea lucrărilor de intervenţie la anvelopa clădirilor de locuit se finanţează din surse proprii ale beneficiarilor de credit, reprezentând 10% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie, iar 90% se asigură din credite bancare, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. În acelaşi timp, creditul poate fi contractat atât de către asociaţiile de proprietari (prin hotărârea a minimum 90% din ...

continuare →

Norme de raportare contabilă semestrială în sistemul de pensii private

Prin Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.12/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 575 din 12 august a.c., a fost aprobată Norma nr.9 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie. Prevederile Normei se aplică începând cu raportările contabile aferente semestrului I al anului 2011. Reglementarea se aplică de către următoarele categorii de entităţi: ● societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare; ● fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private; ● administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative; ● brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de Comisie, având ca obiect ...

continuare →

Ce tratament fiscal folosesc în cazul bunurilor distruse în incendiu?

Din punct de vedere al TVA, conform prevederilor art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră, precum şi bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, nu constituie livrare de bunuri. În interpretarea art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, prin cauze de forţă majoră se înţelege: “1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare şi/sau alte rapoarte oficiale; 2. război, război civil, acte de terorism; 3. orice alte evenimente pentru care se poate invoca forţa majoră;” Din punct de vedere al impozitului pe profit, cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale, constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile, inclusiv TVA aferentă, după caz, pentru care s-au încheiat contracte de asigurare, sunt cheltuieli deductibile. (temei legal: art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ...

continuare →