23 Octombrie, 2019

Autorizarea sanitară veterinară se face după norme modificate

În Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 107/2019 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010. Reținem câteva din categoriile mari de aspecte privind autorizarea, care au suferit modificări, cu semnalarea unor noutăţi de interes pentru operatorii din domeniu.- Se introduce un termen, de 15 zile, în care autoritatea este obligată să răspundă – afirmativ sau negativ – la cererea de autorizare sau de modificare a autorizaţiei, cu condiţiile prevăzute în Normă, pe categorii de unităţi.- Se modifică regulile de autorizare pentru activitățile de recepție și comercializare a produselor de origine animală în unități separate, incluse în piața angro autorizată.- Autorizarea în cazul abatoarelor: în autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, la ...

continuare →

Norme taxa pe activele financiare

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea ... ...

continuare →

Ucenicia la locul de muncă să face după Norme modificate!

Executivul a modificat şi completat Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013.Amendamentele, pe care le semnalăm mai jos, au fost aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 28 iunie 2019. Coordonatorul de uceniciPentru a putea fi coordonator de ucenicie, salariatul sau întreprinzătorul persoană fizică trebuie, între alte condiţii, să deţină experiență de cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia. Programul de formarePlanificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor se stabilește de comun acord între angajator și furnizorul de formare profesională, în funcție de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor și a reglementărilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii. Contractul de ucenicie şi programul de formare- Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice și ...

continuare →