21 August, 2019

Regimul special de TVA pentru agricultori

Materialul evidenţiază cadrul general de aplicare, cu accent pe achiziţiile intracomunitare, din perspective modificărilor la Normele de aplicare a Codului fiscal, în urma modificărilor aduse de H.G. nr. 284/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 319/2017. ...

continuare →

Clarificări sau modificări la Normele Codului de procedură fiscală?

În Monitorul Oficial nr. 199 din 09.04.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 378/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011.Normele de aplicare a Codului de procedură fiscală se modifică prin actul analizat astăzi, iar acesta dispune măsuri aplicabile atât autorităților fiscale, cum ar fi documentele ce trebuie să existe la dosarul unei contestații, cât și unele explicații binevenite privind interpretarea termenelor, când acestea se încheie în zile libere sau nelucrătoare. Profităm de această ocazie pentru a reaminti câteva prevederi ale Codului de procedură fiscală:- potrivit art. 172, termenul de contestare a unei executări silite se realizează în 15 zile de la data la care contestatarul a luat cunoștință de această executare silită;- contestația împotriva altor acte administrativ fiscale sau împotriva unor titluri de creanță emise de autoritățile ...

continuare →

Noi modificări la Normele de aplicare a Codului Fiscal!

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre amplu pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Conform referatului de aprobare a actului normativ, necesitatea realizării acestor schimbări rezidă, în principal, din modificările recente făcute asupra Codului fiscal, prin O.G. nr. 8/2013, intrată în vigoare la începutul lunii februarie, dar şi pe baza altor aspecte tehnice generate de situaţii apărute în aplicarea prevederilor Codului fiscal. Astfel, principalele paliere fiscale vizate fac referire la: 1. Impozitul pe profit * Corelarea normelor metodologice cu completările şi modificările aduse Codului fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, în ceea ce priveşte: - completarea registrului de evidenţă fiscală cu informaţii fiscale necesare verificării modului de calcul a impozitului pe profit; - completarea normelor cu reguli tranzitorii de recuperare a pierderii fiscale înregistrate, în anul 2013, de către contribuabilii care aplică, succesiv, în cursul acestui an, sistemul de impunere a ...

continuare →