9 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 194 (partea I) din 5 aprilie 2013 (M.Of. 194/2013) conţine următoarele acte normative:Hotărâri ale Guvernului RomânieiHotărârea nr. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centraleOrdinul nr. 342/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriuOrdinul nr. 415/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, pentru modificarea şi completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005Ordinul nr. 430/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, ...

continuare →

Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului din 3 aprilie

Biroul de presă al Guvernului a anunţat actele normative care au fost incluse pe agendă şi adoptate în şedinţa de ieri.Acestea sunt:HOTĂRÂRI- Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2010 pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” –S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital;- Hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică;- Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 628/2011;- Hotărâre privind denumirea calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;- Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi de imobil aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Institutul ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 174 şi 175 din 29 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 174 (partea I) din 29 martie 2013 (M.Of. 174/2013) cuprinde următoarele acte normative:* DecreteDecretul nr. 346/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial.Decretul nr. 347/2013 pentru numirea unui consilier prezidenţial.* Decizii ale Curţii ConstituţionaleDecizia nr. 35/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2781 alin. (1) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Decizia nr. 45/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.* Acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centraleOrdinul nr. 423/191/2013 al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 165 din 27 martie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial nr. 165 (partea I) din 27 martie 2013 (M.Of. 165/2013) cuprinde următoarele acte normative:Legi şi decrete- Legea nr. 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012;* Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova;- Decretul nr. 313/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012.- Legea nr. 58/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război, semnat la Ljubljana la 15 iunie 2011;* Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia privind mormintele de război;- Decretul nr. 314/2013 privind promulgarea Legii ...

continuare →

Noutăţi despre actele de stare civilă şi nu numai

Reglementări recente sunt de bun augur: se pun de acord normativele interne cu obligaţiile internaţionale asumate de România. ● În primul rând, trebuie să semnalăm Ordinul ministrului afacerilor externe nr.378/2012 (publicat în Monitorul oficial nr.251 din 13 aprilie a.c.) privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale. Ordinul MAE constată că părţile au îndeplinit procedurile legale pentru intrarea în vigoare a mai multor tratate internaţionale şi face cunoscută, în domeniul la care ne-am oprit, că la data de 2 aprilie 2012 a intrat în vigoare Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 114/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011. În sensul Convenţiei, legalizarea înseamnă numai acea formalitate care atestă autenticitatea ...

continuare →