18 Decembrie, 2018

Legislaţie: Ordinul nr. 360/2013 pentru modificarea Nomenclatorului de specialităţi medicale

Ordinul nr. 360/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 21.03.2013 (M.Of. 151/2013).Având în vedere:- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. EN 2.151/2013,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Art. I. -Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:” Art. 41. -(1) Denumirea ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 195/2013 pentru modificarea şi completarea OPANAF nr. 1950/2012 privind formularele pentru declararea impozitelor şi taxelor

Ordinul ANAF nr. 195/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 111 din 26.02.2013 (M.Of. 111/2013). Intrat în vigoare la: 26 februarie 2013 Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Art. I. – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 ...

continuare →

Modificările la Formularul 100, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 111 din 26 februarie 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 195/2013 prin care se aduc modificări asupra instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, precum şi în ceea ce priveşte completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat. Aceste modificări vin pe fundalul introducerii, de la 1 februarie 2013, a trei noi obligaţii fiscale pentru operatorii economici din unele domenii specifice, reprezentând venituri la bugetul de stat: - impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/23.01.2013; - impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor ...

continuare →

Statul de salarii: ce trebuie să ştim despre acest document financiar-contabil?

Conform prevederilor legislative în vigoare, statul de salarii reprezintă un act ce trebuie să se găsească în orice firmă cu salariaţi, caracteristicile documentului fiind reglementate în Normele specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile din anexa 2 la Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare. Statul de salarii, prezentat în Grupa V – Salarii şi alte drepturi de personal (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c şi Cod 14-5-1/k) din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile, serveşte ca: - document pentru calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate; - document justificativ de înregistrare în contabilitate. Acesta se întocmeşte într-un exemplar sau în două exemplare, după caz, lunar, pe secţii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenţă a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizaţi în acord etc., a evidenţei şi a documentelor privind reţinerile legale, ...

continuare →

Ce modificări aduce ANAF asupra declaraţiei unice 112?

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea formularului 112 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ vizează modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii nr.1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a declaraţiei fiscale mai sus menţionate, care se utilizează pentru obligaţiile datorate începând cu data de 1 iulie 2012. Declaraţia cuprinde atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât şi informaţii necesare stabilirii, de către casele de asigurări sociale, a stagiilor de cotizare şi a drepturilor cuvenite asiguraţilor, potrivit legii. Având în vedere modificările aduse Codului fiscal, prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, unele propuneri primite de la reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi ...

continuare →