20 Iulie, 2019

Angajaţi români la angajatori nerezidenţi

Din 9 ianuarie avem o reglementare modificată privind Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor. Înlocuind reglementarea anterioară dată prin OPANAF nr. 17/2013, Ordinul nr. 3706/2016 al preşedintelului ANAF (publicat în Monitorul Oficial nr. 19/2016) actualizează Procedura cu prevederile Codului fiscal din 2015 şi cu prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale. Obligaţii pentru angajatorii nerezidenţiAngajatorii nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor şi care nu au încheiate acorduri cu persoanele prevăzute la art. 136 lit. a) şi b), art. 153 alin. (1) lit. a)-d) şi art. 184 lit. a) din Codul fiscal, au obligaţia achitării ...

continuare →

Rambursarea TVA pentru nerezidenţi

Competenţa pentru soluţionarea cererilor de rambursare revine Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, prin compartimentul... ...

continuare →

Contractele de fiducie, în Noul Cod fiscal

Reglementat prin dispoziţiile din Codul civil, contractul de fiducie se regăseşte cu tratament specific în noul Cod fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2016. Reluăm principalele trimiteri, fără a mai face comentarii comparative cu actualele prevederi, din lipsă de spaţiu.Transferulul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil are regimul oricărui alt transfer constând în vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.Calcularea impozitului pe profitÎn cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil.Fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa patrimonială fiduciară şi va transmite trimestrial către constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;Valoarea fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială ...

continuare →