23 August, 2017

Cod fiscal 2017: Lista celor 20 de venituri neimpozabile luate în calcul la stabilirea rezultatului fiscal

Regula de calcul a rezultatului fiscal pentru anul 2017: Rezultatul fiscal = veniturile înregistrate în contabilitate - cheltuielile înregistrate în contabilitate - veniturile neimpozabile - deducerile fiscale + cheltuielile nedeductibile... ...

continuare →

Venituri neimpozabile

În continuarea subiectului tratat în materialul anterior, despre impozitul pe venit, ne referim astăzi la categoriile de venituri neimpozabile, astfel cum acestea sunt prezentate în Codul fiscal, prin prisma modificărilor şi completărilor aduse de Ordonanţa Guvernului nr.30/2011, publicată în Monitorul oficial nr.627  şi intrată în vigoare de la 5 septembrie a.c. Atragem din nou atenţia că diferitele dispoziţii din această ordonanţă au momente diferite de punere în aplicare, cu specificaţia că, în ce priveşte veniturile neimpozabile, prevederile O.G. nr.30/2011 se aplică de la data de 5 septembrie a.c. Alte categorii, neafectate de prevederile acestei ordonanţe, au intrat în vigoare la momente diferite, în funcţie de actele normative care le-au modificat, în anii anteriori. În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: ● ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi ...

continuare →