21 Ianuarie, 2020

Studiu de caz: Răspunderea patrimonială. Obligația salariatului de a restitui sporurile salariale necuvenite

Răspunderea patrimonială a angajatului intervine independent de constatările Curţii de Conturi, pentru motivul că a încasat drepturi salariale la care nu avea dreptul potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate ...

continuare →