12 Noiembrie, 2019

Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă acordate străinilor în anul 2013

În Monitorul Oficial nr. 881 din 22 decembrie 2012 a fost publicată Hotărârea nr. 1253/2012 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013. Prin actul normativ se prevede stabilirea unui număr total de 5.500 de autorizații de muncă ce vor fi eliberate în anul 2013 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detașare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizații de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările și completările ulterioare. Tipurile și numărul de autorizații de muncă ce pot fi acordate străinilor în anul 2013 sunt următoarele: - autorizații de muncă pentru lucrători permanenți: 3.000; - autorizații de muncă pentru lucrători detașați: ...

continuare →

Ce prevede legea referitor la concedierile colective?

Încheiem seria articolelor referitoare la contractul individual de muncă prin prezentarea datelor ce ţin de concedierea colectivă, aşa cum sunt prevăzute în Codul Muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, conform art. 68, alin. (1) din Codul Muncii, prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de: - cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi; - cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi; - cel puţin 30 de salariaţi, daca angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. De asemenea, la stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv se iau în ...

continuare →

Servicii de prevenire şi protecţie

Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie este realizată de către angajator, în următoarele moduri: a) prin asumarea de către angajator a atribuţiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege; b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie; c) prin înfiinţarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire şi protecţie; d) prin apelarea la servicii externe de prevenire şi protecţie. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare, prevede obligații ale angajatorului referitoare la servicii de protecție și prevenire. Angajatorul desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere şi/sau unitate (art. 8). De asemenea, angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de ...

continuare →

Cât este taxa pentru acreditarea furnizorilor de servicii privind forţa de muncă, pentru anul 2012?

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a stabilit cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul 2012, care este în valoare de 357,13 lei. Taxa se achită pentru fiecare serviciu prestat, iar sumele încasate din aceasta se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va duce la îndeplinire aceste prevederi, care se găsesc în ordinul emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, nr. 805/2012. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial 502 din 23 iulie 2012. ...

continuare →

AOAR: România are nevoie de locuri de muncă, nu de modificarea Codului muncii

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) apreciază că anunţata deschidere a unor discuţii între sindicate şi Guvern, vizând noi schimbări ale Codului Muncii, sunt în contradicţie atât cu situaţia pieţei forţei de muncă din România, cu evoluţiile economice ale ţării în anul 2012 şi posibil 2013, cât şi a situaţiei economice la nivelul UE. În Comunicatul de poziţie semnat de secretarul general al AOAR, organizaţia consideră că orice măsură de stimulare a creării de locuri de muncă, stimularea investiţiilor, îndeosebi cele ale capitalului autohton, este bine venită. Rigidizarea şi complicarea condiţiilor privind angajarea forţei de muncă va duce în mod cert la restrângerea activităţii companiilor, la reducerea numărului de locuri de muncă. AOAR solicită Guvernului să se concentreze pe evaluarea şi promovarea unor măsuri suplimentare vizând flexibilizarea pieţei forţei de muncă, în conformitate cu progresul tehnologic, apariţia de noi ocupaţii, chiar dacă acestea nu sunt încă prevăzute în Codul ...

continuare →

Contractul de ucenicie la locul de muncă

Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic şi beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi, în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său (art. 209, Codul Muncii). Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular, în temeiul căruia (art 208, Codul Muncii): * angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca, în afara plăţii unui salariu, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate; * ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată. Ucenicia la locul de muncă este reglementată de dispoziţiile Legii nr. 279/2005, republicată Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor Legii nr. ...

continuare →

Noi oportunităti pentru găsirea unui loc de muncă în statele UE prin proiectul-pilot „Primul tău loc de muncă EURES”

Comisia Europeană a lansat un proiect-pilot menit să-i ajute pe tineri să îşi găsească un loc de muncă într-o altă ţară din UE. În etapa iniţială, proiectul „Primul tău loc de muncă EURES” va avea ca scop îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere pentru 5.000 de persoane. Citiţi şi nota de la sfârşit, vă poate fi de folos! Aşa cum a fost anunţat în pachetul legislativ în domeniul ocupării forţei de muncă din aprilie 2012, Comisia intenţionează să îmbunătăţească EURES pentru a oferi un grad mai ridicat de transparenţă pe piaţa europeană a forţei de muncă şi pentru a direcţiona persoanele aflate în cautarea unui loc de munca şi pe cele care sunt în curs de schimbare a locului de muncă către zonele unde pot fi găsite locuri de muncă vacante. Sistemul va oferi, de asemenea, un acces mai uşor şi în timp real la locurile de muncă vacante disponibile în UE, prezentând ...

continuare →